تفاسیر

گاه نوشته های امین پاک پرور

تفاسیر

گاه نوشته های امین پاک پرور

از تو به تو بازگشته ام
از نگاهی بر تو تا تاملی بر خویش
وآنگاه
تفسیر پی تفسیر
از راهی که به سوی تو می رود
تا آن چه بر زبانم جاری است

۴ مطلب با موضوع «نقل قول ها» ثبت شده است

چهارشنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۵، ۰۹:۰۹ ب.ظ

ده اسب خسته با هیچ حرف می زنند

قاسم حیدر - هنرمند عراقی

گالری موزه هنرهای معاصر تهران - نمایشگاه ایران و عرب - آذر 95


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آذر ۹۵ ، ۲۱:۰۹
ا.پ. اَبرام
يكشنبه, ۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۰۲:۲۳ ق.ظ

از سعدی

زهر از قبل تو نوشدارو
فحش از دهن تو طیبات است

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۵ ، ۰۲:۲۳
ا.پ. اَبرام
پنجشنبه, ۴ آذر ۱۳۹۵، ۰۹:۲۸ ب.ظ

cease fire

مرا هزاران امید است و هر هزار تویی. (س.ب.)

+
بازگشت همه به سوی او نیست. (م.ن.)

=
cease fire

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۹۵ ، ۲۱:۲۸
ا.پ. اَبرام
پنجشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۵، ۰۹:۲۳ ق.ظ

از کیرکگور

در آفاق دوردست پاره ابرهایی دیده بودم که خبر از طوفانی هولناک می دادند.می توانسنم با اطمینان خاطر پیش بینی کنم که این طوفان بنیان کن خواهد رسید، این را نیک می دانستم. اما دریغا چه از دستم برمی آمد؟


***


فلسفه با هر گامی که پیش بر می دارد، یک پوست می اندازد. آدم های کله شق و سمج درون پوست های کهنه می خزند و جا خوش می کنند.

...

حق با فلسفه است که می گوید زندگی را با نگریستن به پشت سر می توان دریافت. اما همواره در این میان از این اصل غافل می شویم که زندگی را باید رو به پیش زیست. اگر به اصل اخیر توجه کنیم، در می یابیم که هرگز نمی توان زندگی در زمان را به درستی فهمید. زیرا هیچ لحظه ای از زندگی را نمی توانیم از حرکت بازداریم تا نگاهمان را به پشت سر برگردانیم.


***


وقتی انسانی که رنج می کشد، کیفرش را گناهکارانه و بردبار برتابد، وی را از آن آوازه ای نخواهد بود. اما اگر بی گناه و بردبار برتابدش، از آن وی را آوازه ای خواهد بود... انسانی که در دلش خداترسی و پارسایی ماوا دارد، با یاری خداوند روحش را به خاکساری وامی سپارد، تا دیگربار در خداوند شادمان شود و در سرورش آرام گیرد، آن گاه در بردباری خود را رها خواهد کرد، اگرچه بس دشوار است از کف دادن خواسته اش که چون رویایی است. آن که می خواهد همه جهان را از آن خود کند، چونان زندانی می شود که حتی در ستیز مغلوب نمی گردد بلکه شمن وار، خود را ذره ذره آب می کند و می کاهد.

...

هرچه آدمی به خداوند نیاز بیشتری داشته باشد، هر چه عمیق تر دریابد که نیازمند خداست، و در این حال در اشتیاق و کشش پیشتر رود، به همان اندازه کامل تر می شود. اگر به درستی التفاط به کلام را بیاموزد، از دوردستان کسی می خواندش، آن جا که وی نه مفهوم دنیوی اوای مام زمین را می شنود، نه سخنان آدمیان را، نه هیاهوی کشاورزان را، بلکه در ان جا کلام این را به وی شرح می دهد و با این راز کمال آشنایش می کند که، نیازمند به خداوند بودن چیزی نیست که ناگزیر باشی از آن شرمنده شوی، بلکه خود عین کمال است، و غمگین ترین حال زمانی است که کسی از جهان رخت بربندد بی ان که دریابد به خداوند محتاج است.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۵ ، ۰۹:۲۳
ا.پ. اَبرام